Mitä budjetti tarkoittaa? Entä budjetointi? – Molemmat selitetty

Kirjoittaja: Atte S.

Kun sivuston nimi on Budjetti.fi, niin pitäähän täällä luonnollisesti olla myös tietoa siitä, mitä budjetti tarkoittaa. Pyrin selittämään sen tällä sivulla mahdollisimman yksinkertaisesti. Lisäksi kerron, mitä budjetointi tarkoittaa, kun ymmärtää, mitä budjetti tarkoittaa, niin on se mielestäni vielä helpompi ymmärtää.

Budjetti tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan meno- ja tuloarviota. Monesti budjetista kuitenkin puhutaan nimenomaan menojen näkökulmasta. Esimerkiksi ilmaisu ”lomabudjetti” on kokemusteni perusteella varsin tavallinen niin, että puhutaan vain siitä, miten paljon rahaa lomaan on tarkoitus käyttää. Tuo on tuossa kyseisessä tapauksessa käytännössä sinänsä ihan OK, koska loma ei todennäköisesti tuota tuloja. Kuitenkin sitten, kun aletaan puhumaan budjetista esimerkiksi osana yritystoimintaa, niin voi pelkkien menojen ennakoiminen johtaa varsin pahasti harhaan.

Budjetti on varsin tavallista laatia tietylle ajanjaksolle, esimerkiksi yrityksen tapauksessa vuodeksi tai oman talouden kohdalla kuukaudeksi. Mikään ei kuitenkaan estä laatimasta budjettia vaikkapa tietylle aktiviteetille. Käytetään tästä yksinkertaisena esimerkkinä kirpputorilla myymistä. Sanotaan, että kirpputorin pöytävuokra on 25 euroa päivässä, myynneistä ei joudu maksamaan komissiota ja matkakuluihin kirpputorille ja takaisin menee yhteensä 10 euroa. Tässä tapauksessa budjetin menot ovat 25 euroa + 10 euroa, eli yhteensä 35 euroa. Sitten oletetaan, että myyntejä tulee 65 euron edestä. Nuo ovat siis budjetin tulot. Näistä luvuista päästään siihen, että budjetin mukaan voittoa tulee 30 euroa, koska 65€-35€ = 30€.

Koska budjetti ainakin lähtökohtaisesti laaditaan ennen kuin menoja tai tuloja on syntynyt, niin voivat todelliset luvut poiketa lasketusta budjetista. Jos on ihminen, joka ei pidä riskistä, niin kannattaa budjettia lähestyä niin, että ennakolta lasketun ylijäämän, eli voiton, pitää olla jopa merkittävä. Se, mikä on merkittävä riippuu henkilöstä ja mielestäni myös siitä, miten paljon aikaa budjetin kohteena olevaan asiaan menee.

Jälkimmäinen kohta noista tarkoittaa käytännössä sitä, että ei välttämättä ole iso ongelma, jos budjetti pettää negatiivisesti yhden päivän vieneen toimen kohdalla, mutta se voi olla iso ongelma, jos on käyttänyt vaikkapa vuoden johonkin projektiin ja sitten huomaa, että se ei tuonut läheskään budjetoidusti tuloja.

Budjetin joustovaraa voi lähestyä myös menojen näkökulmasta. Mikäli esimerkiksi laadit kuukausibudjetin omaa talouttasi varten ja arvioit ruokakauppaan kuukaudessa menevää rahamäärää, niin saattaa olla mielekästä laittaa budjettiin hieman yliarvioitu menoarvio. Tuo voi auttaa esimerkiksi siinä, että et joudu budjetin raamien takia syömään kuukauden lopulla sellaista edullista ruokaa, jota et haluaisi syödä.

Tekemiseen liittyvään aikaan ja budjettiin liittyy myös ehkä yksi budjetin parhaista ominaisuuksista: se voi auttaa yrittäjää tai vaikkapa kirpputorilla myyvää henkilöä arvioimaan sen, millainen tuntiansio on realistinen. Jos jatketaan ylempänä ollutta kirpputoriesimerkkiä, jossa budjetin ennakoima voitto oli siis 35 euroa ja arvioidaan, että koko kirpputorioperaatio vie aikaa 8 tuntia, niin voidaan laskea arvioidut ansiot tuntia kohden.

30€/8 = 3,75€, eli tuntipalkka olisi alle 4 euroa. Mikäli ei erityisesti pidä kirpputorilla myymisestä, on töissä ja kirpputoripäivä olisi vapaapäivä, niin voi moni tuollaisen tuntiansioarvion perusteella todeta, että mieluummin vaikkapa lahjoittaa kirpputorilla myytäväksi tarkoitetut tavarat jollekin ne tarvitsevalle, kunhan hän tulee ne hakemaan, sen sijaan että käyttää ison osan vapaapäivästä kirpputorilla myymiseen.

Sen lisäksi, että budjetti jossa ei ole ollenkaan tuloja, eli esimerkiksi tyypillinen lomabudjetti, osoittaa ainakin lähtökohtaisesti tulevan tappiota eli on alijäämäinen, niin voi budjetin lopputulos olla alijäämäinen myös silloin, jos tuloja odotetaan tulevan jopa paljon. Ei esimerkiksi ole tavatonta, että tietyn valtion budjetti on alijäämäinen. Yritystoiminnan kohdalla lyhyellä aikavälillä alijäämäinen budjetti on perusteltavissa varsinkin, kun yritystoimintaa ollaan käynnistämässä ja/tai yritys kasvaa nopeasti.

Erityisen perusteltuna alijäämäistä budjettia voi pitää, jos 1) tappiot pystytään kattamaan säästöistä tai edullisella rahoituksella ja 2) sen, että tehdään nyt tappiota oletetaan tuovan myöhemmin enemmän voittoja kuin muuten olisi realistista olettaa. Noista jälkimmäinen kohta voi liittyä esimerkiksi siihen, että yritys käyttää nyt paljon rahaa tunnettavuuden lisäämiseen ja sen oletetaan johtavan uusien, pitkäaikaisten ja hyvien asiakkaiden saamiseen.

Mitä sitten budjetointi tarkoittaa? Kaikessa yksinkertaisuudessaan budjetointi tarkoittaa budjetin laatimista. Eli siis meno- ja tuloarvioiden tekemistä. Joskus budjetoinnin voi tehdä todella tarkasti määritellen ja joskus se ei ole käytännössä mahdollista tai mielekästä. Tuo voi johtua esimerkiksi siitä, että myyt kokonaisuutta, jossa tiettyihin asioihin käytettävät eri kustannukset omaavat materiaalit voivat vaihdella käytännössä reaaliajassa sen perusteella, mitä asiakas toivoo.

Haluatko laskea esimerkiksi kuukausibudjetin? Tällä sivustolla on myös sivu, jolla on budjettilaskuri.