Käyttöehdot

Sivuston tarkoitus

Budjetti.fi on henkilökohtaiseen talouteen sekä mahdollisesti yrittäjyyteen keskittyvä verkkosivusto. Sivusto pyrkii antamaan tietoa, joka voi olla hyödyllistä rahan säästämisessä tai muuten fiksujen talouspäätöksien tekemisessä.

Sivuston käyttämisen hinta

Sivuston käyttäminen on ilmaista eikä sivustolla vieraileminen velvoita vierailijaa hankkimaan jotakin mahdollisesti mainostettua tuotetta.

Sivuston tietojen oikeellisuus

Budjetti.fi pyrkii siihen, että sivustolla julkaistaan oikeassa olevaa tietoa. Asiat voivat kuitenkin muuttua nopeasti ja lisäksi aidot virheet sekä väärinymmärrykset ovat mahdollisia. Olemme pahoillamme noista, mutta emme korvaa niistä mahdollisesti seuraavia vahinkoja.

Sivustolla mainittavien yritysten ja sivuston kumppaneiden toiminta

Koska talouspäätökset liittyvät monesti esimerkiksi erilaisten tuotteiden ostamiseen, niin mainitaan Budjetti.fi-sivustolla monia eri yrityksiä sekä palveluita. Pyrimme siihen, että valitsemme sivustolle luotettavia kumppaneita ja siihen, että mainitsemme luotettavia palveluita. Emme kuitenkaan ota vastuuta mainittavien yritysten ja kumppaneiden toiminnasta tai toimimattomuudesta mahdollisesti seuranneista vahingoista.

Lisätietoja

Tältä sivulta löytyy sähköpostiosoite, jota voi käyttää yhteydenottoihin.

Nämä käyttöehdot on luotu 5.10.2020. Myöhemmät muutokset niihin ovat mahdollisia.