Budjetti.fi-sivustolle saa tulla ilmaiseksi eikä sivustolla vieraileminen velvoita ostamaan mitään sivustolla mahdollisesti mainittuja tuotteita tai palveluita.

Budjetti.fi keskittyy raha-asioihin. Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä tekemään parempia taloudellisia päätöksiä. Emme kuitenkaan voi luvata sitä, että sivusto esimerkiksi parantaisi sivuston käyttäjien rahatilannetta. Raha-asioiden suhteen on aina hyvä käyttää harkintaa ja pohtia esimerkiksi ohjeiden soveltuvuutta juuri omaan tilanteeseen.

Budjetti.fi pidättää oikeudet sivuston sisältöön niin kattavasti kuin se on asiaan kuuluvaksi katsottavaa. Ulkopuoliset tahot eivät saa esittää sivuston sisältöä omanaan.

Budjetti.fi pyrkii siihen, että sivuston tiedot ovat ajantasaisia ja oikeita. Väärinkäsitykset ovat kuitenkin mahdollisia. Emme korvaa niistä mahdollisesti tulevia seurauksia.

Budjetti.fi sivustolla voidaan kirjoittaa kokemuksista liittyen erilaisiin palveluihin. On hyvä huomata, että kokemukset voivat vaihdella henkilöstä / tahosta toiseen, eikä se että tietyn tahot kokemukset ovat olleet tietynlaisia takaa sitä, että toisen tahon kokemukset olisivat samanlaisia. Emme korvaa mahdollisista eriävistä kokemuksista mahdollisesti johtuvia taloudellisia tai muita seurauksia.

Muutokset käyttöehtoihin ovat mahdollisia.