Määräaikaistalletus – korkovertailu 6kk, 12kk, 24kk 02/2024

Määräaikaistalletuksessa on kyse siitä, että pankkiin talletetaan rahaa tietyksi ennakolta määritellyksi ajaksi. Tuohon liittyen on tärkeä huomata, että määräaikaistilille tilille talletetut rahat ovat siellä lähtökohtaisesti koko ennakolta sovitun ajan, eli rahaa ei voi nostaa ulos tai käyttää niin kuin esimerkiksi tyypillisen käyttötilin tapauksessa. Käyttötiliin verrattuna määräaikaistalletuksen etuna voi olla varsinkin se, että tilin korko voi olla huomattavasti korkeampi.

Määräaikaistalletuksien muodoista

Määräaikaistalletuksia on tarjolla erilaisille lainasummille ja laina-ajoilla. Tällä sivulla on vertailtuna tyypillisen pituisten määräaikaistalletusten, eli käytännössä 6, 12 ja 24 kuukauden korkoja. Jokainen vertailuun otettu rahoituslaitos mahdollistaa kaikkia noita ajanjaksoja varten kattavasti eri kokoisten talletusten tekemisen. Sivun vertailuun on otettu mukaan vain sellaisia määräaikaistalletuksia, joille on tarjolla ennalta sovittu kiinteä korko. On myös määräaikaistilejä, joiden korko voi muuttua talletuksen aikana. Kiinteän koron määräaikaistalletusten korkoja taas voidaan muuttaa uusia talletuksia varten. Tämän sivun tietoja on tarkoitus päivittää jatkossa kalenterikuukausittain, jos vertailussa mukana olevien rahoituslaitosten määräaikaistilien koroissa tapahtuu muutoksia.

Määräaikaistilin koron laskemisesta

Määräaikaistilin koron suhteen on tärkeä huomata se, että sitä ei tyypillisesti lasketa niin sanotusti korkoa korolle -periaatteella, vaan se lasketaan lopuksi talletuksen summalle. Eli jos esimerkiksi 10 000 euron määräaikaistalletuksen vuosikorko on 3,50% ja talletuksen kesto 2 vuotta, niin euroissa saatava korko lasketaan 10 000€ * 2 * 1,035% – 20 000€ = 700 euroa, jos korko laskettaisiin korkoa korolle -muodossa, niin kertyisi korkotuottoja noin 712€. Voit tutkia ennakolta määräaikaistalletusten korkotuottoja tällä laskurilla (pitäisi avautuu uuteen ikkunaan).

6kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
Bigbank3,75%
Saldo3,60%
Alisa Pankki3,55%
Hypo2,95%
SweepBank2,30%

12kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
Bigbank4,20%
Svea4,10%
Saldo4,00%
SweepBank4,00%
Alisa Pankki3,25%
Hypo3,10%

24kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
SweepBank3,50%
BigBank3,50%
Saldo3,30%
Svea3,10%
Alisa Pankki2,80%
Hypo2,25%

Kaikki nämä korot voivat siis muuttua uusia talletuksia varten.

Paras määräaikaistalletuksen korko

Vertailun paras määräaikaistalletuksen korko on vuosikorkoprosentilla tarkasteltuna Bigbankin tarjoama 4,20%. Tuo korko on ainakin tätä kirjoittaessani tarjolla alkaen 12 kuukauden määräaikaistalletukselle ja enintään 23 kuukauden määräaikaistalletukselle. Olen kirjoittanut Bigbankista enemmän tänne, näkökulmana on erityisesti sen luotettavuus ja varsinkin tuo liittyen sen lainoihin.

Määräaikaistalletusten minimisummat

SweepBankilla on määräaikaistalletukselle käytössä 50 euron minimisumma, joka voi tehdä tuosta paikasta erityisen houkuttelevan heille, jotka ovat säästämisen alussa. Alisa Pankilla minimisumma määräaikaistalletukselle on 500 euroa, Bigbankilla, Saldolla sekä Svealla 1 000 euroa ja Hypolla 10 000 euroa. SweepBank on osa samaa firmaa kuin Ferratum, jonka olen listannut tämän sivuston erityisen luotettavia lainapalveluita käsittelevälle sivulla. Saldo taas on samaa firma kuin tuolla sivulla listattu Vippi. Kyseiset firmat eivät tarjoa ainakaan tätä kirjoittaessani määräaikaistilejä Ferratum ja Vippi -nimien alla.