Määräaikaistalletus – korkovertailu 6kk, 12kk, 24kk 05/2024

Määräaikaistalletuksessa on kyse siitä, että pankkiin talletetaan rahaa tietyksi ennakolta määritellyksi ajaksi. Tuohon liittyen on tärkeä huomata, että määräaikaistilille tilille talletetut rahat ovat siellä lähtökohtaisesti koko ennakolta sovitun ajan, eli rahaa ei voi nostaa ulos tai käyttää niin kuin esimerkiksi tyypillisen käyttötilin tapauksessa. Käyttötiliin verrattuna määräaikaistalletuksen etuna voi olla varsinkin se, että tilin korko voi olla huomattavasti korkeampi.

Määräaikaistalletuksien muodoista

Määräaikaistalletuksia on tarjolla erilaisille lainasummille ja laina-ajoilla. Tällä sivulla on vertailtuna tyypillisen pituisten määräaikaistalletusten, eli käytännössä 6, 12 ja 24 kuukauden korkoja. Jokainen vertailuun otettu rahoituslaitos mahdollistaa kaikkia noita ajanjaksoja varten kattavasti eri kokoisten talletusten tekemisen. Sivun vertailuun on otettu mukaan vain sellaisia määräaikaistalletuksia, joille on tarjolla ennalta sovittu kiinteä korko. On myös määräaikaistilejä, joiden korko voi muuttua talletuksen aikana. Kiinteän koron määräaikaistalletusten korkoja taas voidaan muuttaa uusia talletuksia varten. Tämän sivun tietoja on tarkoitus päivittää jatkossa kalenterikuukausittain, jos vertailussa mukana olevien rahoituslaitosten määräaikaistilien koroissa tapahtuu muutoksia.

Määräaikaistilin koron laskemisesta

Määräaikaistilin koron suhteen on tärkeä huomata se, että sitä ei tyypillisesti lasketa niin sanotusti korkoa korolle -periaatteella, vaan se lasketaan lopuksi talletuksen summalle. Eli jos esimerkiksi 10 000 euron määräaikaistalletuksen vuosikorko on 3,50% ja talletuksen kesto 2 vuotta, niin euroissa saatava korko lasketaan 10 000€ * 2 * 1,035% – 20 000€ = 700 euroa, jos korko laskettaisiin korkoa korolle -muodossa, niin kertyisi korkotuottoja noin 712€. Voit tutkia ennakolta määräaikaistalletusten korkotuottoja tällä laskurilla (pitäisi avautuu uuteen ikkunaan).

6kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
Bigbank3,75%
Alisa Pankki3,55%
Hypo3,40%
Saldo3,00%
SweepBank2,30%

12kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
Saldo4,15%
Bigbank4,10%
Svea4,00%
SweepBank4,00%
Hypo3,30%
Alisa Pankki3,25%

24kk määräaikaistalletus, korkojen vertailu

Rahoituslaitos:Vuosikorko:
SweepBank3,50%
BigBank3,50%
Saldo3,50%
Svea3,25%
Alisa Pankki2,80%
Hypo2,25%

Kaikki nämä korot voivat siis muuttua uusia talletuksia varten.

Korkojen muutokset huhtikuusta 2024 toukokuuhun 2024: Bigbank alensi toista kuukautta peräkkäin sen 12 kuukauden määräaikaistalletuksen korkoa 0,10 prosenttiyksikköä, uuden koron ollessa 4,00%. Samaan aikaan Saldo nosti sen 12 kuukauden määräaikaistalletuksen korkoa 0,15 prosenttiyksikköä. Tuon myötä Saldon 12kk talletuksen korko on nyt vertailun suurin koskien sekä täsmälleen vuoden talletusta että ylipäätänsä vertailun korkoja. Saldo nosti myös sen 24 kuukauden talletuksen korkoa. Sen kohdalla uusi korko on nyt 3,50%. Tuolla korolla Saldo jakaa 24kk talletusten kärkipaikan yhdessä SweepBankin ja BigBankin kanssa.

Parhaan koron talletuksista enemmän tietoa

Koko vertailun korkein korko määräaikaistalletukselle oli siis tätä päivittäessäni Saldon tarjoama 4,15%. Tuo korko on tarjolla heiltä pituudeltaan alkaen 12 kk talletuksille ja enintään 17 kuukauden talletuksille. Pienin mahdollinen talletus jokaiselle valittavissa olevalla talletuspituudella tuolla korolla on heillä 1 000 euro ja isoin 100 000€.

Vertailun toiseksi korkein korko oli siis Svean tarjoama 4,10% vuoden talletukselle. Tämä korko on tarjolla vain tarkasti 12 kk talletuksille. Pienin mahdollinen talletussumma Svealla tuon pituista määräaikaistalletusta varten on tätä päivittäessäni 1000€. Svea on varsin pitkäikäinen rahoituslaitos.

Muita määräaikaistalletusten minimisummia

SweepBankilla on määräaikaistalletukselle käytössä 50 euron minimisumma, joka voi tehdä tuosta paikasta erityisen houkuttelevan heille, jotka ovat säästämisen alussa. Alisa Pankilla minimisumma määräaikaistalletukselle on 500 euroa, Bigbankilla 1 000 euroa ja Hypolla 10 000 euroa. SweepBank on osa samaa firmaa kuin Ferratum, jonka olen listannut tämän sivuston erityisen luotettavia lainapalveluita käsittelevälle sivulla. Saldo taas on samaa firma kuin pitkäikäinen Vippi-palvelu. Kyseiset firmat eivät tarjoa ainakaan tätä kirjoittaessani määräaikaistilejä Ferratum ja Vippi -nimien alla.