Miksi en saa osamaksua? – Mahdollisia syitä, miksi osamaksu ei onnistu

Ensimmäisen asia, joka on hyvä tietää, kun pohtii syitä siihen, miksi osamaksua ei myönnetä on se, että osamaksu on käytännössä laina. Se voi olla tietyllä tavalla sen myöntävän tahon näkökulmasta turvallisempi myöntää kuin laina, koska taho tietää, mihin rahat käytetään, mutta päätökseen sen mahdollisesta tarjoamisesta liittyy silti usein samoja arviointeja kuin lainan mahdollisen tarjoamiseen.

Kyseistä osamaksua tarjotaan ylipäätänsä harvoille

Lainojen kohdalla on jopa todella isoja eroja siinä, miten useille eri rahoituslaitokset niitä myöntävät. Saman voi olettaa pätevän myös osamaksujen kohdalla.

Luottotiedot eivät kunnossa

Jos on maksuhäiriömerkintä, niin tarkoittaa se tyypillisesti sitä, että osamaksun saaminen on vähintäänkin haastavaa. Tämä liittyy siihen ylempänä mainittuun asiaan, että osamaksu on käytännössä laina.

Ikäraja

Osamaksun lähtökohtainen alaikäraja on 18 vuotta. Lisäksi tietyllä osamaksua tarjoavalla taholla voi ainakin käytännössä olla tuota korkeampi oma alaikäraja. Myös yläikärajat ovat mahdollisia. Yläikärajat tulevat kyseeseen erityisesti silloin, jos osamaksu maksetaan pois verrattain pitkällä aikavälillä.

Liikaa nykyisiä osamaksuja tai muita luottoja

Jos rahoitusyhtiö tulkitsee, että osamaksun haluavalla henkilölle on jo nyt paljon osamaksuja tai muita luottoja suhteessa hänen niin sanottuun maksuvaraansa, niin saattaa se olla myöntämättä osamaksua, koska pelkona on, ettei henkilö selviydy osamaksun lyhennyksistä. Jos epäilet sinulla olevan liikaa osamaksuja, niin voi niiden yhdistäminen olla hyödyllistä.

Vaikeus saada varmaa kuvaa rahatilanteesta

Nykyään rahoituslaitokset jakavat kattavasti tietoa lainoista niin sanottuun positiiviseen luottorekisteriin. Tuo voi auttaa tämän mahdollisen ongelman kanssa, mutta jos esimerkiksi tulot koostuvat monesta lähteestä ja vaihtelevat paljon kuukaudesta toiseen, niin voi se tarkoittaa sitä, ettei osamaksua uskalleta tarjota, koska ei luoteta siihen, että kaikki osamaksun erät tulisivat maksetuksi.