Miten budjetti tehdään? – Ohjeita budjetin laatimiseen

Vaikka ei olisi koskaan ennen laatinut budjettia, niin pitäisi sen tekemisen olla varsin helppoa. Noin on varsinkin, jos kyseessä on niin sanotusti henkilökohtainen budjetti, eikä mikään virallisempi budjetti.

Budjetin laatimista varten tarvitaan arvioita tuloista ja menoista. Noiden tukemana pitää päättää, minkä verran minkäkin kategorian (esimerkiksi asuminen ja ruoka) menoja varten haluaa budjetoida rahaa ja sitten pitää tietää, minkä verran tulee arviolta tuloja. Menojen budjetointi tarkoittaa siis käytännössä sitä, että pitää päättää yläraja sille, miten paljon mihinkin asiaan haluaisi käyttää rahaa tarkastelujaksolla. Esimerkiksi enintään 400 euroa ruokaan kuukaudessa, jolloin budjettiin merkitään kohtaan ”ruoka” tuo 400€. Se, mitä budjetissa on arvioitu tiettyä asiaa varten enintään menevän rahaa voi poiketa siitä todellisuudesta, paljonko siihen menee rahaa.

Henkilökohtaisen budjettien kohdalla on erittäin tyypillistä, että budjetti laaditaan kuukaudeksi, mutta sen voi laatia myös esimerkiksi viikoksi tai vuodeksi. Henkilökohtaisen budjetin kuukaudeksi laatimisen järkevyyttä tukee esimerkiksi se, että ihmiset saavat tyypillisesti (tietyn kategorian) tuloja kerran kuukaudessa.

Kun tekee budjettia menoja osalta, niin pitää päättää se, miten tarkasti kategorisoi menoja. Haluaako esimerkiksi merkitä budjettiin erikseen ruokaa ja juomaa varten budjetoidun rahamäärän vai niputtaa nuo saman kategorian alle. Mitä yksityiskohtaisemmin erittelee budjetissa menoja, niin sitä helpompi on arvioida esimerkiksi sitä, pystysikö joitakin menoja helposti nipistämään pienemmiksi. Toisaalta yksityiskohtaisempi menojen budjetointi lisää vaivaa sekä siinä vaiheessa, kun budjetin tekee että siinä vaiheessa, kun seuraa toteutuneita menoja ja merkitsee niitä eri kategorioita varten

Budjetin laatimiseen liittyen käytetään usein termejä ”alijäämäinen” ja ”ylijäämäinen”. Nuo termit viittaavat siihen, mikä on laaditussa budjetissa menojen ja tulojen suhde toisiinsa. Mikäli menoja on enemmän, niin on budjetti alijäämäinen ja jos taas tuloja on enemmän, niin on budjetti ylijäämäinen. Lisäksi on myös mahdollista laatia niin sanottu nollabudjetti, jossa menoja ja tuloja on budjetoituna yhtä paljon. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa on erittäin suositeltavaa pyrkiä siihen, että budjetti on ylijäämäinen. Noin ihan jo sen takia, että eteen voi tulla yllättäviä kuluja, joita ei ole osannut budjetoida.

Yksi tärkeä valinta budjettia tehdessä on se, miten suhtautuu budjetoinnin tukemana toivottavasti syntyviin säästöihin. Säästöön ohjattavat rahat voi merkitä erikseen budjettiin esimerkiksi termillä ”säästäminen”, mutta toisaalta voi myös jättää tuon tekemättä ja esimerkiksi päättää, että kaikki edeltäneeltä budjettijaksolta todellisuudessa ylijääneet tulot ohjataan säästöihin.

Itse budjetin laatiminen koskee siis menoja ja tulojen ennakkoarviointia. On kuitenkin suositeltavaa myös seurata, miten menoja ja tuloja toteutuu. Tuo voi auttaa esimerkiksi huomaamaan sen, jos budjetissa tulee toistuvasti aliarvioitua tiettyyn asiaan menevää rahamäärää.

Kun tekee budjetin, niin on hyvä huomata se, että jotkin sinänsä toistuvat menot voivat olla sellaisia, että ne eivät toteudu jokaisen yksittäisen budjetointijakson aikana. Voi esimerkiksi olla, että maksat jostakin tilauksesta vuosilaskutuksella, mutta laadit budjetteja yksittäisille kuukausille. Tuossa tapauksessa suosittelen laatimaan budjetin niin, että varaat kyseistä harvemmin toteutuvaa menoa varten jokaisessa budjetissa rahaa ja siirrät jonnekin syrjään nuo rahat odottamaan sitä, että meno pitää maksaa. Muuten voi käydä niin, että kyseisen menon tullessa maksettavaksi ei siihen olekaan rahaa.

Esimerkki budjetista

Budjetoidut menot kuukautta varten:Budjetoidut tulot kuukautta varten:
Vuokra: 800€Palkka: 2 700€
Ruoka: 500€Muut tulot: 100€
Laskut: 100€
Terveydenhuolto: 80€
Lainojen lyhennykset: 200€
Liikkuminen: 90€
Harrastukset: 50€
Vaatteet: 75€
Muut menot: 100€
Sijoittaminen: 150€
Budjetoituja menoja yhteensä: 2 145€Budjetoituja tuloja yhteensä: 2 800€

Tässä tapauksessa siis tuloja olisi budjetin perusteella arvioitu kuukaudessa tulevan 655€ enemmän kuin menoja olisi, eli budjetti olisi tuon verran ylijäämäinen.

Esimerkki ruokamenojen seurannasta budjettia varten

Päivämäärä:Rahaa mennyt kyseisenä päivänä ja yhteensä budjetin tarkastelujaksolla:
1.150€, yhteensä 50€
2.115€, yhteensä 65€
3.10€, yhteensä 65€
4.130€, yhteensä 95€
5.110€, yhteensä 105€

Budjetin seurantaa voi pitää esimerkiksi Excelissä tai ihan vain esimerkiksi jossakin budjetointia varten tarkoitetussa vihossa.

Toivottavasti tämän sivun ohjeista oli apua budjetointia varten, seuraavaksi listattuna joitakin muita tämän sivuston sivuja, jotka liittyvät budjetointiin.