Näkeekö pankki muut lainat? – Vastaus ja tietoa aiheesta

Alustus: Tämän sivun keskittymisalueina ovat varsinkin rahoitusta tarjoavilta yrityksiltä olevat luotot, kuten asuntolainat, kulutusluotot, käytössä olevat osamaksut ja pikavipit. Jos olet vaikkapa lainannut kaverilta lyhyeksi aikaa pienen summan käteistä rahaa, niin eivät pankit tietenkään lähtökohtaisesti tiedä siitä.

Siihen, saako lainaa voi vaikuttaa paljon se, miten paljon on mahdollisesti muita lainoja ennen kuin yrittää saada uuden lainan. Tuohon liittyen on monesti vaikutusta sillä, näkeekö pankki potentiaalisen asiakkaan muut lainat ennen kuin se tekee päätöksen lainan myöntämisestä, eikä pelkästään niin päin kuin saattaisi olettaa: jos pankilla ei ole mitään virallista tietoa asiakkaan mahdollisista muista lainoista, niin saattaa se jättää varmuuden vuoksi myöntämättä lainan.

Suomessa tulee näillä näkymin varsinaisesti käyttöön 1.4.2024 niin sanottu positiivinen luottorekisteri – jo tuota ennen yritykset voivat alkaa lisäämään tietoja sinne, mutta tietoja sieltä ei voi hyödyntää ennen kuin aikaisintaan 1.4.2024. Positiivisen luottorekisterin myötä rahoituslaitoksilla on kattavasti käytössä pääsy tietoihin koskien mahdollisen asiakkaan mahdollisia niin sanotusti varsinaisia nykyisiä lainoja kuin myös esimerkiksi osamaksuja. Jo ennen 1.4.2024 pankit voivat kuitenkin saada mahdollisen uuden asiakkaan nykyisistä lainoista muuta kautta kattavasti tietoa.

Tuo mainittu asia liittyy erityisesti Asiakastiedon tarjoamaan palveluun, johon rahoituslaitokset voivat tallentaa tietoja myöntämistään lainoista ja jossa olevia tietoja muut rahoituslaitokset voivat sitten hyödyntää. Tuo kyseinen palvelu vaikuttaisi olevan varsin laajasti rahoituslaitosten käytössä, joten jos sinulla on lainaa yleisesti käytetyltä rahoituslaitokselta ja sitten yrität saada toiselta sellaiselta lainaa, niin näkee se todennäköisesti tiedot nykyisestä lainastasi.

Tieto muista lainoista voi olla hyödyllinen tai haitallinen asiakkaalle

Jos lainaa haluavalla taholla ei ole ainakaan kovin paljon nykyistä lainaa suhteessa hänen taloustilanteeseensa, niin saattaa se pankki, jolta hän nyt haluaisi lainaa olla valmiimpi myöntämään lainaa sekä olla valmis tarjoamaan sitä paremmilla ehdoille kuin se tyypillisesti tarjoaa vastaavia lainoja. Nuo asiat sen takia, että pankit haluavat heidän näkökulmastaan taloudellisesti tuottoisia tahoja asiakkaiksi, ja jos tietty pankki ei tarjoa oletettavasti tuollaiselle asiakkaalle houkuttelevaa lainaa, niin saattaa jokin muu pankki hyvinkin tehdä sen ja noin saada hänet asiakkaakseen.

Asiakkaan näkökulmasta tieto nykyisistä lainoista voi olla haitallinen varsinkin, jos niitä on pankkien mielestä liikaa. Tuo saattaa nimittäin vähentää pankkien kiinnostusta tarjota lainaa – toki, jos lainaa haluavalla taholla on velkaongelma, niin saattaa tämä olla myös hänen kannaltaan ainakin pitkällä aikavälillä hyvä asia – ja toisaalta pankit saattavat vaatia korkeampaa korkoa henkilöltä, jolla on tuollainen tilanne lainojen kanssa kuin henkilöltä, jolla ei olisi tuollaista tilannetta. Noin sen takia, että paljon velkaa omaavalle henkilölle rahan lainaamiseen voidaan nähdä sisältyvän enemmän riskiä sen suhteen, että maksaako hän lainan korkoineen ja kuluineen takaisin ja tuota riskiä kompensoidakseen pankki voi haluta isompaa korkoa.

Yhdistelylainat ovat mahdollinen erityistapaus

Yhdistelylaina on laina, jolla maksetaan pois muita lainoja. Tyypillisesti ne lainat, jotka maksetaan pois yhdistelylainalla ovat korkoprosenteiltaan kalliimpia kuin yhdistelylainan korkoprosentti on. Tuon asian myötä yhdistelylaina on siitä harvinainen laina, että se voi parantaa jo lyhyellä tähtäimellä sen ottavan henkilön taloustilannetta. Tuosta taas sitten seuraa se, että jos henkilö haluaa yhdistelylainan, niin voi hänen olla mahdollisesti saada sen paljon paremmilla ehdoilla kuin, jos hän haluaisi uuden lainan vaikkapa kulutukseen. Yhdistelylainoista on tällä sivustolla enemmän tietoa varsinkin täällä.

Pankkien välillä on eroja siinä, miten helposti ne myöntävät lainaa

Se, että positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön ja pankeilla on lähtökohtaisesti pääsy samoihin tietoihin koskien lainaa haluavan henkilön velkoja, ei tarkoita sitä, että kaikki pankit myöntäisivät yhtä helposti tai harvoille lainaa. Tuo voi liittyä esimerkiksi siihen, että pankeilla on eroja siinä, millä ehdoilla ne ovat ylipäätänsä valmiita lainaamaan rahaa ja siihen, että tietty pankki on saattanut erikoistua lainojen tarjoamiseen, kun taas toinen pankki on saattanut erikoistua vaikkapa sijoitustuotteisiin ja tekee lainaamista vain pienenä sivutoiminta ja tuon myötä pitää tiukempaa seulaa siinä, keille se myöntää lainaa. Olen käsitellyt tällä sivustolla esimerkiksi myös kokemusteni perusteella helpoimpia pankkeja saada lainaa.

Näkeekö pankki luottokortit?

Viimeistään positiivisen luottorekisterin myötä pankit näkevät myös luottokortit. Voi olla hyvä huomata se, että koska luottokortin myönnettyä luottorajaa voi lähtökohtaisesti käyttää helposti ilman erillistä uutta hakemusta, niin saatetaan koko luottokortin luottoraja tulkita myönnetyksi luotoksi, kun arvioidaan mahdollisen uuden lainan myöntämistä. Eli, jos sinulla on luottokortti vaikkapa 5 000 euron luottorajalla ja siitä on käytettynä 1 000€, kun haluat uuden lainan, niin saatetaan lainapäätös uudesta lainasta tehdä huomioiden se, että sinulla saattaisi olla luottokorttivelkaa 5 000€.