Näkeekö pankki muut lainat? – Vastaus ja tietoa aiheesta

Suomessa oli pitkään käytössä systeemi, jossa eri rahoituslaitokset saivat vapaaehtoisesti ilmoittaa niiden myöntämiä lainoja yhteiseen tietokantaan. Tuon tietokannan kautta sitten muita sitä käyttävillä rahoituslaitoksilla oli mahdollisuus nähdä, mitä lainoja tietylle henkilölle on myönnetty. Nyttemmin lainojen ilmoittaminen tietokantaan on muuttunut enemmän pakolliseksi. Tuo johtuu siitä, että Suomessa on otettu käyttöön positiivinen luottorekisteri. Kyseisen rekisterin myötä pankit ja muut rahoituslaitokset näkevät erittäin kattavasti henkilölle myönnetyt lainat.

Oletan, että monet tällä sivulla käsitellystä kysymyksestä kiinnostuneet ovat kiinnostuneita vastauksesta siihen erityisesti sen takia, että he epäilevät heidän nykyisten lainojen voivan aiheuttaa haasteita uuden lainan saamiselle. Tuokin asia huomioiden voikin olla kiva tietää, että kokemusteni perusteella on jopa todella isoja eroja siinä, miten helposti eri pankit myöntävät lainaa: se, että yksi pankki ei anna lainaa ei tarkoita sitä, etteikö toinen voisi antaa sitä. Olenkin käsitellyt tällä sivustolla myös esimerkiksi kokemusteni perusteella helpoimpia pankkeja saada lainaa.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä lainat pankki saa selville? Pankki saa selville ne lainat, jotka on lisätty positiiviseen luottorekisteriin. Tuo tarkoittaa sitä, että selkeästi rahoituslaitoksilta olevien lainojen lisäksi, pankki voi saada selville myös esimerkiksi osamaksun muodossa olevat lainat.

Onko positiivisen luottorekisterin käyttöönotto vähentänyt lainojen myöntämistä? Ehkä jopa yllättävän vähän, yksittäisiltä ihmisiltä on voinut jäädä laina saamatta sen takia, mutta yleisesti ottaen pankeilla oli varsin hyvät tiedot ihmisten lainoista jo ennen positiivista luottorekisteriä, joten se ei ole ainakaan romahduttanut myönnettyjen lainojen määrää.

Onko positiivinen luottorekisteri vaikuttanut korkoihin? Ei ainakaan laajassa mittakaavassa. Vaikka voisi olettaa, että jos pankeille on paremmat tiedot lainaa haluavista henkilöistä, niin voisi se vaikuttaa siihen, millä koroilla ne ovat valmiit myöntämään lainaa, niin ei tällaista vaikutusta ole ainakaan niin sanottujen nettilainojen kohdalla ainakaan käytännössä ollenkaan näkynyt vielä. Jos haluat löytää itsellesi verrattainen edullisen nettilainan, niin voi esimerkiksi Omalainan käyttäminen olla hyödyllistä, koska se voi yrittää löytää lainatarjouksen useammalta lainafirmalta yhtä tehtyä lainahakemusta kohden.