Nimelliskorko ja todellinen vuosikorko selitetty

Laina-asioiden yhteydessä törmää usein termeihin ”nimellinen vuosikorko” ja ”todellinen vuosikorko”. Ja ainakin mikäli mielii ottaa lainaa, niin on hyvä tietää noiden kahden asian välinen ero. Kyseistä asiaa on pyritty avaamaan tällä sivulla. ”Nimellinen vuosikorko” ilmoitetaan monesti lyhyemmin termillä ”nimelliskorko”. Puhuttiin sitten nimellisestä tai todellisesta vuosikorosta, niin puhutaan siitä tavallisesti prosentteina, ei suoraan euroina.

Nimelliskoron ja todellisen vuosikoron ero on yksinkertaista ja tärkeää ymmärtää. Tyypillisen lainan tapauksessa sen todellinen vuosikorko koostuu nimellisestä vuosikorosta ja sitten erilaisista suoraan euromääräisesti veloitettavista palkkioista, kuten lainan avausmaksusta ja kuukausittaisista tilimaksuista, jotka sitten muutetaan prosenteiksi todellista vuosikorkoa varten.

Todellinen vuosikorko sisältää siis lähtökohtaisesti kaikki lainan kulut, kun taas nimelliskorko sisältää ainoastaan niin sanotun pohjakoron, ilman muita kuluja.

Todellinen vuosikorko siis kertoo paljon paremman lainan todellisesta hinnasta kuin nimellinen vuosikorko. Jos siis pohdit sitä, onko jokin laina mielestäsi sopivan matalakorkoinen, niin keskity erityisesti sen todelliseen vuosikorkoon. Ja siinä tapauksessa, että vertailet kahta tai useampaa lainaa toisiinsa, niin varmista, että vertailet kaikkein lainojen tapauksessa todellista vuosikorkoprosenttia toisiinsa.

Yleisesti ottaen voi sanoa, että pienempien lainojen todelliset vuosikorkoprosentit tuppaavat olemaan korkeampia kuin isompien lainojen. Tuosta ei kuitenkaan tietenkään seuraa sitä, että voisi ainakaan helposti säästää ottamalla isomman lainan, koska korko lopulta maksetaan euroissa. Havainnollistavana esimerkkinä tuosta voi mainita, että vuodeksi otettavasta 500€ lainasta, jonka todellinen vuosikorko on 30% joutuu maksamaan vähemmän korkokuluja kuin samaksi ajaksi otettavasta 2 000€ lainasta, jonka todellinen vuosikorko on 15%.

Lyhennysten vaikutus maksettavaan korkoon

Lainoja maksetaan tyypillisesti takaisin kuukausittaisilla lyhennyksillä. Tuosta seuraa se, että korkoja ei euromääräisesti tarkastelen peritä tavallisesti niin paljon kuin todellisen vuosikorkoprosentin perusteella voisi olettaa. Voisi nimittäin esimerkiksi arvella, että jos 1 000€ lainan todellinen vuosikorko on 10%, niin pitää siitä vuodessa maksaa korkoja 100€. Noin ei kuitenkaan ole, jos lainaa maksetaan kuukausittain takaisin, koska lyhennysten ansiosta se summa, jolle 10% korkoa peritään pienenee joka kuukausi.

Sinua voisi kiinnostaa myös tämä sivu: