Monopoli ja paikallinen monopoli selitetty – Tätä ne tarkoittavat

Päivitys: Kirjoitin tämän sivun aluksi liittyen asiaan ”paikallinen monopoli”, joka on monopolin tietynlainen erityismuoto, joskin erittäin tyypillinen erityismuoto. Totesin kuitenkin nyt, että on ehkä syytä kertoa myös ihan vain, mitä monopoli tarkoittaa. Lisäksi muutin sivua niin, että käsittelen yleisesti monopolin hyviä ja huonoja puolia sen sijaan, että käsittely keskittyisi noiden asioiden suhteen nimenomaisesti paikalliseen monopoliin. Tuolla muutoksella ei ole isoa merkitystä, koska plussat ja miinukset ovat käytännössä samoja.

Monopoli selitetty

Monopoli tarkoittaa sitä, että tietty taho harjoittaa ainoana tiettyä toimintaa, vaikkapa tarjoaa sähkönsiirtoa. Tyypillisesti monopoli on säädetty laillisesti, eli päätetty antaa tietylle taholle lupa harjoittaa ainoana toimintaa. Monopoli voi kuitenkin ainakin teoriassa syntyä myös luonnollisesti, jos vaikkapa yritys on esimerkiksi niin ylivoimainen toimialallaan, että muut yritykset eivät ole valmiita kilpailemaan sitä vastaan. Tuossa jälkimmäisessä tapauksessa voidaan puhua luonnollisesta monopolista. On tyypillistä, että vaikka kyseessä olisi paikallinen monopoli, niin puhutaan siitä käyttäen vain sanaa monopoli. Voidaan esimerkiksi sanoa, että Veikkauksella on monopoli, mutta tarkasti ottaen tuossa pitäisi tuoda esille se, että kyseessä on monopoli ainoastaan Suomea koskien (eli siis paikallinen monopoli Suomessa) ja siinäkin poikkeuksen muodostaa nettipelaaminen, jota muut yhtiöt voivat tarjota.

Monopolin hyvät ja huonot puolet & monopolien murtuminen

Asiakkaiden näkökulmasta monopolin huonoina puolina voivat olla varsinkin 1) se, että joutuu maksamaan kovempia hintoja ja 2) tyytymään huonompaan tuotteeseen/palveluun kuin, jos monopolia ei olisi. Noin siitä johtuen, että taho, jolla on monopoli pystyy korottamaan hintoja ilman, että asiakkaat voivat vaihtaa toiselle toimijalle ja toisaalta sillä voi olla vähemmän intoa kehittää tuotettaan/palveluun, koska se todennäköisesti vaatii rahaa ja kilpailijat eivät voi viedä sen asiakkaita tarjoamalla parempaa tuotetta/palvelua.

Mahdollinen hyöty monopolista asiakkaan näkökulmasta on varsinkin se, että vastuullisesti toimiva yritys voi nähdä sen hyvänä syynä panostaa paljon tuotteensa/palvelunsa kehittämiseen, koska se voi luottaa siihen, että tuon tekemiseen investoidut rahat voidaan saada jopa helposti takaisin, koska ne eivät voi suuntautua kilpailijalle. Tähän mahdolliseen hyötyyn liittyy käänteisesti myös se, että monopolit eivät välttämättä ole ikuisia: mikäli ihmiset kokevat lakisääteisen monopolin tarjoavan erityisen huonoa hinta-laatusuhdetta, niin voi poliitikoilla olla kiinnostusta purkaa kyseinen lakisääteinen monopoli tai antaa sen käyttöoikeus toiselle taholle. Luonnollinen monopoli taas saattaa murtua esimerkiksi teknologisen kehityksen seurauksena, jonka myötä uusi toimija voi esimerkiksi kehittää aiempaa paljon halvemmalla laadukkaan palvelun tarjottavaksi toimialalle, jolla on ollut luonnollinen monopoli.

Tuossa edellä mainitussa on siis käytännössä kyse siitä, että tarjoamalla halvemman ja/tai paremman tuotteen uusi toimija uskoo pystyvänsä saamaan sen verran asiakkaita, että se pystyy tekemään omasta näkökulmastaan riittävästi voittoa kyseisellä toimialalla, jotta sille laajentaminen on mielekästä. Ja tuon myötä siis luonnollinen monopoli murtuu.

Yrityksen näkökulmasta monopolin hyötynä on varsinkin se, että se voi mahdollistaa paremman taloudellisen tuloksen kuin kilpailulla markkinalla toimiminen. Haittaa taas sivuttiin jo ylempänä: ihmiset saattavat helposti olla tyytymättömiä varsinkin lakisäätäiseen monopoliin ja tuo saattaa johtaa mainehaittaan yritykselle, ja mahdollisesti tuohon liittyen siihen, että sen monopoli puretaan. Mikäli noin käy, niin voi yrityksellä olla edessä isoja taloudellisia haasteita, varsinkin jos sen tarjoama on lakisääteisen monopolin aikana muuntautunut erityisen huonoksi hinta-laatusuhteelta.

Paikallinen monopoli

Paikallinen monopoli tarkoittaa sitä, että tietty taho, yrityksistä puhuttaessa yritys, harjoittaa ainoana toimintaa tietyllä alueella. Monesti paikallisen monopolin tapauksessa on kyse lakisääteisestä monopolista, eli on säädetty, että tietyllä yrityksellä on ainoana toimijana laillinen oikeus harjoittaa toimintaa sillä alueella. Kyseessä voi kuitenkin olla myös luonnollinen paikallinen monopoli.

Suomessa erityisen tunnettuja paikallisia monopoleja on sähkönsiirtoa tarjoavilla yhtiöillä. Niistä taas tunnetuin esimerkki lienee Carunan paikallinen monopoli sähkönsiirtoa varten.