Budjetti.fi suhtautuu vakavasti sivuston käyttäjien tietosuoja-asioihin. Emme jaa tietoja, jos siihen ei ole perusteltua syytä.

Tietojen keräämiseen käytämme tämän sivun kirjoittamisen aikaan Google Search Console -palvelua. Lisäksi toimimme yhteistyössä Sambla Groupin sekä Adtractionin kanssa. Noilta molemmilta voimme saada tiettyjä tietoja sivuston käyttäjistä siinä tapauksessa, että sivuston käyttäjä päätyy tämän sivuston kautta palveluun, jonka suhteen toimimme yhteistyössä mainitun tahon kanssa.

On hyvä olettaa, että edellä mainitut tahot saavat vähintään samat tiedot omien tietojen keräämiseen tarkoitettujen menetelmien avulla kuin Budjetti.fi saa.

Mikäli sivuston käyttäjä ottaa itse yhteyttä Budjetti.fi-sivustoon, niin voimme saada ne tiedot, jotka käyttäjä jakaa sekä mahdollisesti käyttäjän käyttämän IP-osoitteen.

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tämän sivuston tietosuojaan, niin voit lähettää sähköpostia: info@budjetti.fi tai käyttää yhteydenottolomaketta.

Myöhemmät muutokset Budjetti.fi-sivuston tietosuojaan ovat mahdollisia. Suosittelemme tutustumaan tähän sivuun jatkossakin.

Budjetti.fi-sivustoa ylläpitää suomalainen yritys.