Varma yhdistelylaina eli järjestelylaina – Tämän takia sellaista ei ole

Lainafirmojen tavoitteena on tehdä rahaa. Ne tekevät tuon vaatimalla korkoa niiden lainaamien rahasummien päälle, kun lainoja maksetaan takaisin. Ennen kuin lainafirmat tekevät päätöksen siitä, lainaavatko ne jollekin rahaa, ne arvioivat sitä, miten varmasti he saavat rahansa korkoineen takaisin. Koska lainafirmat siis perivät korkoa, niiden ei käytännössä tarvitse olla täysin varma siitä, että tietty rahaa lainaava henkilö tekisi maksunsa 100% varmuudella – tätä voi hahmottaa ääriesimerkin kautta.

Sanotaan, että lainafirma lainaa kolmelle henkilölle kullekin 10 000€. Ensimmäisessä skenaariossa kunkin henkilön tarvitsee maksaa yhteensä takaisin lainasta 11 000€, tässä tapauksessa lainafirma tekee voittoa 3 000€, jos kaikki maksavat lainansa takaisin (3 * 11 000€ – 30 000€ = 3 000€), jos taas vaikkapa yksi henkilö jättää lainan kokonaan maksamatta, tekee lainafirma tappiota 8 000 euroa (2 * 11 000€ – 30 000€ = -8 000€), sitten muutetaan lainafirman perimää korkoa niin, että se haluaa jokaiselta henkilöltä takaisin 10 000 euron lainasta 20 000 euroa. Tässä tapauksessa lainafirma siis tekisi voittoa, vaikka yksi henkilö jättäisi lainan kokonaan maksamatta (2 * 20 000€ – 30 000€ = 10 000€). Eli lainafirman ei siis tarvitse olla ainakaan täysin varma, että kaikki sen asiakkaat maksavat lainansa korkoineen ja kuluineen takaisin.

Jos lainafirma voisi siis periä todella korkeata korkoa, niin voisi se periaatteessa lainata rahaa lähes jokaiselle. Suomessa kuitenkin nykyään rajoitetaan varsin tiukasti sitä, miten paljon korkoa lainoista saa periä. Tuo sääntely koskee myös yhdistelylainoja. Tuosta seuraa se, että lainafirmojen näkökulmasta ne eivät voi myöntää yhdistelylainaa käytännössä jokaiselle, eli tarjota varmaa yhdistelylainaa, koska mahdolliset perittävät korot eivät riitä kattamaan riskejä. Yhdistelylainojen kohdalla tämä ongelma tietyllä tavalla vielä kärjistyy, koska henkilön tarve yhdistelylainalle viestii tyypillisesti siitä, että hänellä on liikaa velkaa suhteessa taloustilanteeseensa, ja lainafirmat helposti tulkitsevat tuon merkiksi siitä, että kyseiselle henkilölle rahan lainaamiseen liittyy korostunut riski. Noin siis vaikka yhdistelylainan pitäisi olla laina, joka parantaa henkilön taloustilannetta.

Hyvä huomata: Sen lisäksi, että lainafirmojen mahdollisuuksia periä korkoja rajoittaa Suomessa lainsäädäntö, niin rajoittaisivat/rajoittavat lainafirmat, jotka haluavat olla hyvämaineisia niitä itse muutenkin, koska todella korkeiden korkojen periminen voisi pilata niiden maineen ja karkottaa hyviä asiakkaita.

Suomessa jonkinlaisen ratkaisun tähän ongelmaan tarjoaa Takuusäätiö, jonka takaaman järjestelylainan voi saada moni sellainenkin, joka ei muuten järjestelylainaa saisi. Takuusäätiön takaamalla järjestelylainalla on kuitenkin rajoitus lainasumman suhteen ja lisäksi vaatimus esimerkiksi henkilön maksukyvykkyyden suhteen. Takuusäätiönkään laina ei siis ole varma yhdistelylaina. Lisäksi ainakin joidenkin kohdalla Takuusäätiön takaaman järjestelylainan voi tehdä ongelmalliseksi se, että sen ottamisen johdosta luottotietoihin tehdään merkintä vapaaehtoisesta velkajärjestelystä – moni kuka haluaa yhdistelylainan on saattanut tehdä jo paljon töitä sen eteen, että luottotietoihin ei tulisi merkintää.

Varmaa yhdistelylainaa ei siis ole, mutta on keinoja parantaa mahdollisuuksia saada yhdistelylaina. Olen käsitellyt tuollaisia varsinkin tämän sivuston tällä sivulla ja lisäksi olen yhdistelylainoihin liittyen kirjoittanut esimerkiksi kokemuksista niiden suhteen.