Alla olevaa budjettilaskuria voi hyödyntää hyvin esimerkiksi silloin, jos tavoitteena on saada oma talous tasapainoon tai pohtia, miten voisi säästää rahaa. Laskuri soveltuu hyvin opiskelijoille, työelämässä oleville sekä myös työttömille ja eläkeläisille. Laskuria voi soveltaa niin yksittäisen henkilön kuin esimerkiksi kodin kaikkien menojen laskemiseen. Kuukausitulot lisätään laskelmaan sivun alalaidasta löytyvällä vierityspalkilla.

Miksi myös harvemmin kuin kerran kuussa tapahtuvat menot on tärkeätä lisätä kuukausibudjettiin? Mikäli kuukausibudjetin tekee ilman esimerkiksi kerran vuodessa tapahtuvia menoja, niin on iso riski siihen, että kyseiset menot unohtaa ja elää ikään kuin niitä ei olisi tulossa. Menojen tapahtumiseen voi varautua esimerkiksi niin, että pistää joka kuukausi syrjään summan, joka kyseiseltä kuukaudelta on budjetoitu kyseiseen kuluun.

Muistathan olla rehellinen itsellesi laskelmia tehdessä. Kulujen aliarvioiminen ja puolestaan tulojen yliarvioiminen voi tuntua houkuttelevalta, mutta johtaa lopulta vain ongelmiin. Erityisesti mahdollisten lainojen kulut ja korot on syytä selvittää tarkasti, sillä ne voivat olla helposti yllättävän suuria.

Mikäli huomaat, että menot ovat tällä hetkellä tuloja suuremmat, niin kannattaa pyrkiä tekemään listaa siitä, mistä olisi valmis tinkimään. Voisitko esimerkiksi vähentää ruokakuluja tekemällä entistä useammin kotiruokaa, tai tekemällä sitä kerralla useammaksi päiväksi?