Kulutusluottojen korkokatto – Myös pikavippien hinnoittelu voi muuttua

Päivitys 1/2024: Suomen Pankin vahvistama viitekorko nousi 1.1.2024 neljästä prosentista 4,5 prosenttiin. Tuon myötä esimerkiksi kulutusluotoista saa nyt periä nimellistä vuosikorkoa enintään 19,5%. Erittäin tyypillisesti lainan todellinen vuosikorko on korkeampi kuin nimellinen vuosikorko, ja todellinen vuosikorko myös kertoo paremmin lainan hinnasta.

Päivitys 10/2023: Uusi korkokatto on nyt voimassa. Tämän sivun alkuperäisen kirjoittamisen ja nyt päivittämisen välillä tapahtui niin, että kulutusluottojen suhteen tarkasteltava viitekorko nousi tasoon 4%. Tuon myötä uusien kulutuslainojen nimellisiä vuosikorkoprosentteja piti alentaa ainoastaan 20% -> 19%. Ehkä tuosta syystä lainojen tarjonta ei juurikaan vähentynyt. Jotkin niistä lainapalveluista, joiden asiakkailla oli sellaisia vanhoja tililuottosopimuksia, joihin ei sovellettu 20% korkokattoa lopettivat tosin uusien nostojen mahdollistamisen noilta lainatileiltä. Voi olla hyvä huomata, että joissakin lainapalveluissa edelleen ilmoitetaan, että heidän kautta voisi olla tarjolla lainaa 20% nimellisellä vuosikorkoprosentilla, mutta olettavasti tuossa on ainakin lähinnä kyse siitä, että kyseiset palvelut eivät ole vielä päivittäneet sivustojaan.

Aiempi teksti alkaa

Kulutusluottojen ja muiden nopeiden luottojen korkoehtoihin on tehty useampia kiristyksiä viime vuosina. Tätä kirjoittaessa uusin näistä kiristyksistä on tulossa voimaan 1.10.2023. Uuden sääntelyn ehkäpä tärkein vaikutus on se, että se madaltaa uusista kuluttajaluotoista perittävissä olevan suurimman mahdollisen nimellisen vuosikoron 20 prosentista 15%+määriteltyyn viitekorkoon. Tuo viitekorkoa on tätä kirjoittaessani 2,5%, eli siis tämän tekstin kirjoittamiseen aikaan kuluttajalainasta saisi periä enintään 17,5% nimellistä vuosikorkoa.

On mielestäni erittäin hyvä huomioida, että tämä uusinkin korkokatto rajoittaa juurikin nimellistä vuosikorkoa, ei todellista vuosikorkoa. Käytännössä lainan todellista vuosikorkoa voi nostaa erityisesti se, että jatkossakin lainasta saa periä vuodessa 150 euroa kustannuksia, joita ei ole laskettu nimelliseen vuosikorkoon. Noiden muiden kustannusten suhteen on tosin päätetty, että niitä saa periä päivää kohden enintään 0,01% avoinna olevasta lainasummasta. Eli, jos on avoinna 1 000 euron laina, niin voi päivää kohden periä muita kustannuksia enintään 10 senttiä. Vuodessa tuosta kertyisi yli 35 euroa, joka tarkoittaisi ihan kohtuullisen isoa muutosta nimelliskorko % vrt. todellinen vuosikorko %.

Edellä mainittuun 0,01%-sääntöön on poikkeuksena se, että vähintään 30 päiväksi annettavasta lainasta saa periä korkojen päälle 5€ muita kustannuksia, vaikka se olisi enemmän kuin 0,01% päivää kohden. Esimerkiksi hieman yli kuukaudeksi annettavan 20€ lainan kohdalla 5€ kustannus on vuosikorkoprosenttina todella huomattava.

Tämän uuden korkokaton yksi iso ero vanhaan verrattuna vaikuttaisi olevan se, että ainakin oman käsitykseni mukaan se kattaa myös vanhat luottotilisopimukset. Vähintäänkin pikalainayhtiöt tarjosivat aikaisemmin innokkaasti luottotilejä, joilta nostetun lainan todellinen vuosikorko saattoi olla jopa yli 100%. Aiempi 20% korkokatto ei koskenut ennen sen voimaantulemista avatuilta luottotileiltä tehtyjä nostoja. Tuo saattoi tarkoittaa sitä, että pikalainaa nostanut henkilö maksoi vielä vuonna 2023 nostetusta lainasta huomattavasti 20% nimelliskorkoa korkeampaa korkoa.

Miten vuoden 2023 korkokatto tulee vaikuttamaan pikalainojen tarjontaan? 20% korkokaton seurauksena kokonaan uusien pikalainojen tarjonta väheni huomattavasti. Niitä kuitenkaan tarjotaan edelleen muutaman firman toimesta. Yksikään noista firmoista ei käsittääkseni tarjoa tätä kirjoittaessani ainakaan alle 1 000 euron pikalainaa korolla, joka olisi yhteensopiva vuoden 2023 korkokaton kanssa. Tuon perusteella voi olettaa, että pikalainojen tarjonta voi hyvinkin vähentyä entisestään.

Onko pikavippien tarjonnan väheneminen pelkästään hyvä asia? Moni varmasti toivoisi, ettei pikavippejä olisi enää ollenkaan markkinoilla. Niiden markkinoilta poistuminen ei kuitenkaan nähdäkseni ole täysin ongelmatonta. Mahdollinen iso ongelma liittyy niihin tilanteisiin, kun ihminen tarvitsisi vain pienen lainan, mutta sellaista ei ole enää tarjolla. Tuossa tilanteessa valinnaksi saattaa tulla isompi laina kuin mille olisi oikeasti tarvetta. Tuo saattaa tyypillisiä vanhoja pikavippejä pienemmästä korkoprosentista huolimatta aiheuttaa mahdollisten isojen lyhennyserien takia suuria ongelmia lainaa ottaneen henkilön taloudelle.