Osakesplitti ja käänteinen splittaus – mitä ne tarkoittavat ja mitä hyötyä niistä voi olla?

Osakesplitti on toimenpide, jossa yrityksen osakkeiden lukumäärää nostetaan jakamalla nykyiset osakkeet useammiksi osakkeiksi. Esimerkiksi yhden nykyisen osakkeen jakaminen kahteen tai kolmeen uuteen osakkeeseen on tyypillistä, jos toteutetaan splittaus. On tärkeä huomata, että osakesplitti ei lähtökohtaisesti vaikuta yrityksen markkina-arvoon ja siihen liittyen omistuksesi arvoon, eli jos sinulla on nyt vaikkapa 10 tietyn yrityksen osaketta, joiden kunkin hinta pörssissä on 100 euroa, niin jos osakkeeseen kohdistetaan splitti, jonka jälkeen sinulla on osakkeita 20 kappaletta, niin muuttuu sen yhteydessä yksittäisen osakkeen hinnaksi pörssissä 50 euroa, jolloin molemmissa tilanteissa omistuksesi arvo on 1 000€ (10*100€ ja 20*50€).

Mitä mahdollisia hyötyjä osakkaiden splittauksella on?

Mahdollisia hyötyjä on varsinkin kaksi, ne liittyvät toisiinsa. Ensimmäinen hyöty on se, että suorittamalla korkeassa hinnassa olevan osakkeen splittauksen saattavat kyseisen yrityksen osakkeet muuttua houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi useammalle taholle. Jos mietitään radikaalia esimerkkiä, että nyt tietyn yrityksen yhden osakkeen hinta on 10 000€ ja sitten suoritetaan splitti, jonka jälkeen hinta on 10€/osake, niin on helppo ymmärtää, että varsinkin entistä useampi piensijoittaja voi kiinnostua yrityksen osakkeiden ostamisesta. Yrityksen kannalta laajempi osakkaiden omistajien joukko saattaa esimerkiksi auttaa yritystä taloudellisesti, jos osakkeita omistavat henkilöt kokevat omistuksen myötä mielekkäämmäksi ostaa kyseisen yrityksen kuin sen kilpailijan tuotteita.

Toinen mahdollinen hyöty osakkeiden splittauksessa on se, että se voi myös johtaa varsin nopeasti ainakin pieneen yrityksen markkina-arvon nousuun, jos ihmiset esimerkiksi edellisen osakkeen esimerkin tapauksessa kokevat, että 10€-hintaisella osakkeella on enemmän prosentuaalista nousuvaraa kuin 10 000 euron -hintaisella osakkeella ja tuon myötä osakkeeseen kohdistuu enemmän hankintahaluja. Todellisuudessa nousuvaraa ei kannata ajatella noin, koska yrityksen markkina-arvo on molempien hintaisten osakkeiden tapauksessa lähtöjään sama ja ainoastaan osakkeiden määrä ja niiden yksikköhinta ovat muuttuneet.

Edellä kuvattu psykologinen tekijä saattaa saada jotkut spekuloimaan osakekaupoilla tekemällä niin, että he hankkivat osaketta ennen splittausta siinä toivossa, että heiden omistuksensa arvo nousee splittauksen jälkeen, kun osaketta aletaan ostamaan entistä innokkaammin splittauksen seurauksena. Tällaisen spekulatiivisen osakesijoittamisen järkevyys voi kuitenkin olla ainakin hieman kyseenalaista, koska on täysin mahdollista, että jotkin muut tahot ovat tienneet tulevasta splitistä ennen sinua ja ovat sen myötä hankkineet osakkeita samalla ajatuksella, mutta halvemmalla hinnalla kuin sinä voisit nyt hankkia ja sen myötä syöneet splitin jälkeistä nopeaa nousupotentiaalia.

Mitä tarkoittaa käänteinen splittaus?

Käänteisessä splittauksessa osakkeiden määrää vähennetään esimerkiksi niin, että 10 nykyistä osaketta muutetaan yhdeksi uudeksi osakkeeksi. Myöskään käänteisen splittauksen tapauksessa splittaus ei lähtökohtaisesti vaikuta osakeomistuksen arvoon, eli jos vaikkapa osake, jonka hinta on nyt 0,50€ splitataan käänteisesti niin, että kaksikymmentä vanhaa osaketta muutetaan yhdeksi uudeksi osakkeeksi, niin muuttuu osakkeen hinnaksi tuossa tilanteessa lähtökohtaisesti 10 euroa (20*0,50€ = 10€).

Käänteinen splittaus voi tulla ajankohtaiseksi erityisesti silloin, jos yksittäisen nykyisen osakkeen hinta on todella alhainen. Jotkin tahot saattavat nimittäin karsastaa niin sanottuja senttiosakkeita. Senttiosakkeella tarkoitetaan Suomessa enimmäkseen osaketta, jonka hinta on alle yhden euron. Mikäli tarkastelukulma laajennetaan yhdysvaltalaisten pörssiosakkeiden tarkasteluun, niin voidaan sillä tarkoittaa myös osakkeita, joiden yksikköhinta on alle dollarin.

Ylempänä on siis tuotu esille, että matala osakkeen hinta voi toisaalta houkutella uusia omistajia yritykselle ja toisaalta karkottaa potentiaalisia osakkaiden ostajia. Aktiivisesti yrityksen markkina-arvoa optimoimaan pyrkivä yritys saattaakin siis pohtia sitä, millä hintatasolla juuri kyseisen yrityksen osakkeisiin kohdistuisi mahdollisimman paljon hyödyllistä kiinnostusta.

Suomi-englanti sanastoa splittaukseen liittyen

Osakesplitti / osakkeiden splittaus = Stock split, mahdollisesti joskus myös pelkästään split, mutta esimerkiksi sen takia, että Kroatiassa on tuon niminen suosittu matkailukaupunki, niin voi olla hyvä lisätä eteen sana ”stock”, jos on mahdollisuus, että lukija/kuulija ei tiedä varmuudella, mistä on kyse.

Käänteinen splittaus = Reverse stock split tai lyhyemmin reverse split.