Lainojen ja muiden velkojen vyörytys – tietoa ja huomioitavaa

Velkojen vyörytys sopii lähtökohtaisesti erityisesti tilanteeseen, jossa on vähintään kaksi velkaa, joiden maksuaikataulun ja lyhennysten suhteen on joustavuutta. Varsinaisten lainojen lisäksi velkojen vyöryttämistä voi käyttää myös esimerkiksi luottokorttilaskuja ja osamaksuja varten.

Velkojen vyöryttäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että maksetaan mahdollisimman paljon pienintä velkasummaa ja muita velkoja pienimmällä mahdollisella lyhennyksellä. Vyöryttämisen etu on varsinkin se, että se voi olla motivoiva tapa päästä eroon lainoista ja muista veloista. Sitä käyttäessä voi nimittäin nähdä hyvin, miten velkojen lukumäärä vähenee jopa varsin nopeasti. Tuo voi ole hyvä asia erityisesti silloin, jos tilanne omien lainojen kanssa tuntuu erityisen haastavalta.

Mahdollinen huonompi puoli velkojen vyöryttämisessä on varsinkin se, että se ei välttämättä minimoi korkoihin ja muihin kustannuksiin menevää rahamäärää. Noin on esimerkiksi siitä johtuen, että pienin velka ei välttämättä ole todellisen vuosikorkoprosentin suhteen kallein. Kokemusteni perusteella varsinkin pikalainojen kohdalla on kuitenkin tyypillisesti niin, että pienempien lainasummien korkoprosentti on jopa huomattavasti korkeampi kuin isompien lainasummien.

Velkojen vyörytyksen suhteen voi olla hyvä huomata myös se, että se ei ole automaattisesti nopein keino maksaa velat pois. Tuo liittyy erityisesti siihen mahdolliseen tilanteeseen, että velkaa on niin sanottujen jatkuvien joustoluottojen muodossa. Tuollaisten lainojen tapauksessa nimittäin lainan korkoa ei tyypillisesti ole laskettu heti nostetun lainasumman päälle, vaan sen sijaan korkoa kertyy niin sanotusti juoksevasti sen perusteella, minkä verran ja miten pitkään lainaa on avoinna.

Päätös siitä, käyttääkö velkojen vyöryttämistä vai jotakin muuta keinoa esimerkiksi kulutusluottojen ja muiden lainojen maksamiseen on lopulta kiinni siitä, miten painottaa eri asioita velkoja maksaessaan. Yksi hyvä vaihtoehto velkojen vyöryttämiselle voi olla yhdistelylaina. Olen kirjoittanut tälle sivustolle kokemuksiani esimerkiksi siitä, miten löysin parhaan yhdistelylainan.

Onko mahdollista vyöryttää yksittäinen velka?

Vaikka velkojen vyörytys onkin perinteisesti viitannut siihen, että on vähintään kaksi velkaa, joita yrittää maksaa pois ylempänä tällä sivulla kuvatulla taktiikalla, niin on mielestäni myös joissakin tilanteissa mahdollista tehdä yksittäisen velan vyörytys. Näkisin tuon tapahtuvan erityisesti niin, että velkaa lyhentää jatkuvasti oman taloustilanteen mahdollistamilla isoimmilla mahdollisilla maksusuorituksilla, vaikka alkuperäisen maksusuunnitelman maksuerät olisivat pienemmät.